Welcome home

精品建築

WORKS

萬千風情

WORKS

千坪水岸風情 、 萬坪綠意豪景、精品2房-綠漾3房、全新完工

豪宅建材

WORKS

View

HCG省水超級馬桶

極致的靜謐享受

View

中空隔音樓板

打造豪宅隔音典範

View

EDS制震壁

固家制震 傳世經典